Manželky Karla IV.

29. prosince 2006 v 0:26 | Muninka:-) |  ◄ Referáty ►

Blanka z Valois
(1316-1.8.1348)

"První z manželek Karla IV."

Blanka z Valois, křtěná jako Markéta z Valois, francouzská princezna a první žena římského císaře a českého Karla IV. Lucemburského , přichází na svět v roce 1316 jako dcera hraběte Karla z Valois a Mahaut de Chatillon a jeho třetí manželky komtesy Matyldy ze Saint Paul.
Blanka z Valois vyrůstá na francouzském královském dvoře, kde má na její další životní osudy rozhodující vliv druhá manželka francouzského krále Karla IV. Krásného (a Blančina bratrance), Marie, mladší sestra českého krále Jana Lucemburského, který nechává počátkem roku 1323 k francouzskému královskému dvoru přivézt na vychování svého syna Václava (ten brzy nato přijímá při biřmování jméno svého královského strýce, tedy jméno Karel) - ještě v květnu téhož roku je pak mezi Karlem a Blankou uzavřen sňatek. Po sňatku pak zůstávají Karel s Blankou dalších sedm let na francouzském královském dvoře
Po odchodu z Paříže žije Blanka několik roků v Lucembursku nebo Henegavsku (1330-34), zatímco Karel se účastní lucemburských výbojů v severní Itálii a v Lombardii - manželé se setkají teprve v červnu roku 1334 v Praze.
Tady se Karel, určený otcem za správce českých zemí, snaží obnovit postavení královského majestátu a všeho, co s ním souvisí, Blanka z Valois, která se, byť se teprve po příjezdu do Čech začíná učit česky a německy, s českým prostředím velice rychle sžívá, je mu v tom velmi nápomocná, přestože žije víceméně v ústraní a veřejného života se nezúčastňuje.
Po smrti Jana Lucemburského je Blanka po boku svého muže 2. září roku 1347 korunována jako česká královna, ale svého nového postavení si mnoho neužije - o necelý rok později, 1. srpna roku 1348 po krátké nemoci v Praze umírá.
Karel je Blančinou smrtí zdrcen, protože původně vykalkulovaný politický svazek (jeho výhodnost pro Karla vzrostla ještě poté, co ve Francii rokem 1328 vymřela hlavní větev Kapetovců a králem se stal první příslušník poboční větve Valois, Blančin starší bratr Filip VI.) se postupem času proměnil v naplněné manželství, během kterého Blanka porodí Karlovi IV. dvě dcery, Markétu a Kateřinu.
Necelý rok po Blančině smrti se Karel IV. Lucemburský žení podruhé - jeho manželkou se stává Anna Falcká.

Anna Falcká
(26.9.1329-2.2.1353)

"Druhá z manželek Karla IV."

Anna Falcká, po Blance z Valois druhá manželka římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského, přichází na svět 26. září roku 1329 jako dcera falckého kurfiřta Rudolfa II. a Anny Tyrolské, příslušníků falcké větve rodu Wittelsbachů, přičemž je zároveň blízkou příbuznou bývalého českého krále Jindřicha Korutanského, jenž je jejím prastrýcem z matčiny strany.
O Annině dětství se nezachovalo do dnešních dob nic, historie jejího života začíná být známější, až když je jako dvacetiletá provdána za Karla IV.
Cesta Anny a Karla do společného manželství ale není nikterak jednoduchá - falcký kurfiřt Rudolf II. je totiž dlouholetým Karlovým protivníkem v římsko-německé říši, ještě v únoru 1349, krátce před svatbou své dcery s českým a římským králem, stojí na straně Günthera ze Schwarzburgu, římského protikrále.
Manželství s Annou Falckou je od Karla IV. vynikajícím diplomatickým tahem, jímž se mu daří rozvrátit řady protivníků (mnozí jsou Anninými příbuznými) v římsko-německé říši, zároveň si Karel IV. sňatkem s Annou rod Wittelsbachů zavazuje - kvůli svatbě jim vymůže všeobecný dispens, celý Wittelsbachský rod je totiž od roku 1346 v papežské klatbě.
Svatba se pak koná v polovině března roku 1349 a počátkem listopadu téhož roku je Anna Falcká, v té době již v pokročilém stupni těhotenství, korunována českou královnou.
V polovině ledna roku 1350 pak Anna Falcká porodí Karlu IV. syna, následníka trůnu - syna Václava (dostává jméno podle zemského patrona.
Ale hned v roce příštím, v prosinci, ani ne dvouletý Václav umírá, o další rok později, 2. února roku 1353, pak umírá v Praze také Anna Falcká ve věku necelých čtyřiadvaceti let, Karel IV. se tak v necelých sedmatřiceti již podruhé stává vdovcem.
Ne na dlouho, jeho třetí ženou se brzy stane Anna Svídnická.

Anna Svídnická
(?1339- 11.7.1362)

"Třetí manželka Karla IV."

Anna Svídnická je další, po Blance z Valois a Anně Falcké již třetí, manželkou římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského přichází na svět někdy v roce 1339 jako dcera svídnického vévody Jindřicha II. a uherské princezny Kateřiny.
Ve čtyřech let umírá Anně otec, další roky pak tráví společně s matkou v Uhrách na budínském dvoře u svého strýce, uherského krále Ludvíka I., panství Jindřicha II. ve Svídnicku, Javorsku a části Lužice se ujímá Jindřichův bratr Boleslav II..
Když se pak koncem čtyřicátých let 14. století stává jasným fakt, že Boleslavovi II. neporodí manželka Anežka Habsburská potomka, a tudíž přímého dědice, stává se budoucí dědičkou svídnického panství neteř Anna - tato skutečnost pak přivádí Karla IV. k myšlence, že by mohl ruku mladé dědičky získat pro svého právě narozeného syna a dědice českého trůnu, Václava.
Václav ale ve věku necelých dvou let umírá a stejně tak rok poté i Karlova druhá manželka, Anna Falcká - Karel IV. se tedy rozhodne oženit se s Annou Svídnickou, ženou o celých třiadvacet let mladší než on, sám.
Předsvatební jednání jsou završena počátkem března roku 1353 na vídeňském dvoře za přítomnosti většiny evropských panovníků Karlovy doby, kromě hostitele, rakouského vévody Albrechta II. je přítomen sám Karel IV., jeho bratr Jan Jindřich Lucemburský, uherský král Ludvík I., pět říšských kurfiřtů, dva slezští vévodové a vyslanci polského krále a benátského dóžete - 27. května roku 1353 je pak v Budíně uzavřen mezi Karlem IV. a Annou Svídnickou uzavřen sňatek.
Karlova mladičká manželka ( v době sňatku je jí teprve čtrnáct let) ale nežije hned od počátku manželství na manželově pražském dvoře, účastní se pouze své pražské korunovace českou královnou 28. července roku 1353 a korunovace v Cáchách, kde je 9. února roku 1354 korunována královnou římskou - jinak ještě více než rok zůstává u své matky na budínském dvoře.
V roce 1355 jsou manželé již spolu - podnikají tzv. římskou jízdu a v dubnu je pak Anna Svídnická korunována římskou císařovnou.
V roce 1358 pak přichází na svět první dítě Anny a Karla, dcera Alžběta a o tři roky později porodí v Norimberku Anna císaři vytouženého syna, Václava, budoucího dědice českých zemí a krále Václava IV.
V roce 1362, 11. července se pak císař Karel IV. stává vdovcem - Anna Svídnická umírá během komplikovaného porodu svého a Karlova třetího dítěte.

Alžběta Pomořanská
(?1347-14.2.1392)

"Poslední, čtvrtá manželka Karla IV."

Alžběta Pomořanská, po Blance z Valois, Anně Falcké a Anně Svídnické čtvrtá a poslední žena římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského , přichází na svět někdy v roce 1347 jako dcera pomořanského vévody Bohuslava V. a polské princezny Alžběty.
Od Karlových předchozích manželek se Alžběta Pomořanská odlišuje v mnoha ohledech - na rozdíl od nich má urostlou, statnou postavu a na svoji dobu disponuje zcela mimořádnými fyzickými dispozicemi.
Dalším výrazným rozdílem, oproti předchozím Karlovým ženám, je její schopnost dát císaři potomstvo - dá Karlovi celkem šest dětí, což je více než mu daly všechny tři předchozí královny dohromady.
Sňatek Alžběty Pomořanské a Karla IV. (koná se 21. května roku 1363 v polském Krakově za účasti krále polského, uherského, dánského a kyperského a za přítomnosti mnoha evropských i českých šlechticů - mezi snoubenci je věkový rozdíl třicet jeden rok...), stejně jako ostatně všechny Karlovy sňatky, má charakter sňatku politického - Karel IV. jím rozbíjí protičeskou koalici polského a uherského krále, kteří se proti císaři spojili s rakouským vévodou Rudolfem IV.
V Praze je pak Alžběta Pomořanská korunována 18. června roku 1363 českou královnou, dva dny poté, co je českým králem korunován Karlův prvorozený syn (z manželství s Annou Svídnickou) Václav, o pět let později je pak Alžběta Pomořanská v Římě (1. listopadu roku 1368) korunována římskou císařovnou, stává se tak druhou (po Anně Svídnické) českou královnou, které se této cti dostane a jedinou, které nasadí korunu sám papež (Urban V.).
Alžběta Pomořanská dá, jak již bylo zmíněno, celkem šest dětí - dcery Annu Markétu a syny Zikmunda , Karla, Jana Zhořeleckého a Jindřicha. Své děti Alžběta žárlivě střeží a zvláště Zikmunda, pozdějšího krále uherského a krátce i českého, zcela otevřeně staví proti Karlovu prvorozenému synovi, Václavovi.
Po smrti Karla IV. (císařovna jej přežije o patnáct let) se Alžběta věnuje cele výchově dětí a místo první ženy pražského dvora přenechává manželce svého nevlastního syna, krále Václava IV., Žofii Bavorské - sama se věnuje výrazné finanční i politické podpoře syna Zikmunda při jeho usilování o získání uherského trůnu.
Poslední léta svého života pak císařovna Alžběta Pomořanská tráví ve svých východočeských věnných městech, 14. února roku 1393 pak v Hradci Králové umírá, pohřbena je, stejně jako ostatní ženy Karla IV. Lucemburského, v královské hrobce chrámu sv. Víta v Praze.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 xxx xxx | 19. března 2007 v 18:52 | Reagovat

moooooooooooc děkuji tyhle stránky mi mo pomohly

2 polka polka | 3. dubna 2007 v 12:39 | Reagovat

pěkné

3 kukukatka kukukatka | Web | 13. dubna 2007 v 9:15 | Reagovat

dik pomohla jsi mi!!!!!!!!!!!

4 Domča-didi Domča-didi | 15. dubna 2007 v 11:46 | Reagovat

Moóóóóóóóc děkuji

5 Áduška Áduška | 18. dubna 2007 v 20:33 | Reagovat

Díky zejtra z toho píšu a potředuju je vědět!!!!!!!!!!! Papa a měj se pěkně

6 Janička Janička | Web | 20. dubna 2007 v 19:57 | Reagovat

DÍK MOC ŽE JSI MĚ POMOHLA Z REFERÁTEM

7 Stříkající žába Stříkající žába | 2. května 2007 v 19:24 | Reagovat

diky za to moc, jinak bych dostal basu

8 lukin lukin | E-mail | 3. května 2007 v 15:16 | Reagovat

diki zes mi pomohla jinak bych mel 9 pětku za sebou

9 Adam Adam | 6. května 2007 v 11:43 | Reagovat

Ahoj opravdu velké díky.

10 Barča Barča | 21. května 2007 v 16:26 | Reagovat

Díky

11 Iveta Iveta | 15. června 2007 v 13:36 | Reagovat

Paráda

12 Eliška Eliška | 14. srpna 2007 v 19:35 | Reagovat

Moc Ti děkuji z Toronta za info. Eliška

13 Aloxuhik Aloxuhik | E-mail | 12. září 2007 v 13:43 | Reagovat

díky moc si my pomohl.čau

14 bici bici | E-mail | 20. září 2007 v 22:15 | Reagovat

ty jo moc dik......to sem potřebovala...moc se mi to hodí....dekuju

15 mathes mathes | 1. října 2007 v 20:06 | Reagovat

dik.... moc moc si mi pomohla

16 axik axik | 6. října 2007 v 16:20 | Reagovat

dekuju moc si mi pomohla!!!!!!

17 axik axik | 6. října 2007 v 16:20 | Reagovat

dekuju moc si mi pomohla!!!!!!

18 Pan X Pan X | 9. října 2007 v 7:57 | Reagovat

Dík za pomoc.

19 Tomáš Tomáš | 21. října 2007 v 11:23 | Reagovat

Dik.Dik Moc Dik

20 Áňa Áňa | 5. prosince 2007 v 17:35 | Reagovat

díky, díky moc. Potřebuju to vědět na občanku. Fakt moc díky!!!!

21 stene.07 stene.07 | Web | 6. prosince 2007 v 10:42 | Reagovat

děkuju sem ve škole a zrovna na manželky karla mam dělat referat :D:D takže díkas

22 happyteddy happyteddy | E-mail | 16. prosince 2007 v 21:21 | Reagovat

Velmi děkuji za tyto stránky, pomohly mi zorganizovat si všechny manželky Karla IV, otce vlasti.

23 teddy-picker teddy-picker | 29. prosince 2007 v 20:00 | Reagovat

Ahoj! Potřebovala jsem vědět jaké křestní jméno měla čtvrtá manželka tohohle borce, v knížce od Alexeje Pludka kterou sem zrovna dočetla (povinná četba:) uváděj jednou Alžběta a podruhé Eliška, tak nevím.. ale dík :)

24 khdi\hfiuzf khdi\hfiuzf | 3. ledna 2008 v 15:08 | Reagovat

jmenovala se  Eliška,jméno Alžbětama po sve mamince ta se tak jmenovala..

25 Pája Pája | 6. ledna 2008 v 18:16 | Reagovat

diky pomohlo mi to akorat mam udelat projekt z ajiny o dvou slavnych ceskych osobnosti :D

26 rally rally | E-mail | 10. ledna 2008 v 17:56 | Reagovat

moc mi to pomohlo do referátu na děják dik rall.

27 Bohdanka Bohdanka | 4. února 2008 v 13:57 | Reagovat

díky moc mi to pomohlo...ukol do češtiny!!!:o)

28 terezka terezka | 11. února 2008 v 20:29 | Reagovat

Díky

29 Šárka Šárka | 14. února 2008 v 19:59 | Reagovat

Díky, moc mi to pomohlo.

30 Monika Monika | 18. února 2008 v 20:50 | Reagovat

dík tyhle stránky mi fakt pomohli na referát.....

31 Tonda Tonda | E-mail | 20. února 2008 v 21:06 | Reagovat

thank u very moč!Musel jsem delat referat.Fakt mi moc pomohli.Doufam ze budu z toho dostat 1....Ahoj

32 hanka hanka | 26. února 2008 v 22:43 | Reagovat

hey fakt feks moc si mi pomohla ..... zitra mam mit prezentaci a nikde jinde to neni ... diky jeste jednou mocinky moc !! :-*

33 Terkac Terkac | E-mail | 6. května 2008 v 15:34 | Reagovat

moc si mě pomohla a já ti za to moc děkujiiiiii

34 Hledačka Hledačka | 27. května 2008 v 13:11 | Reagovat

Děkuju za pomoc!!!

35 Hanushka Hanushka | Web | 6. listopadu 2008 v 20:38 | Reagovat

díky moc jsi mi pomohl/a....:) byl to úkol do čejiny...:)

36 mara mara | E-mail | 23. listopadu 2008 v 10:49 | Reagovat

ahojda nwi nekdo v kolika letech si ty manzelky bral?

potrebuju to do školy

potrebuju vedet kdy si bral prvni manzelku druhou manzelku treti manzelku a ctvrtou manzelku v kolika LETECH pls poradtepredem dekuju:D

37 Andy Andy | E-mail | Web | 5. prosince 2008 v 20:37 | Reagovat

Ahojky,diky mooooocinky potrebuju to do skoly a tyto stranky jsou fakt good,mas to tu pěkný :)

38 h2o h2o | 4. května 2010 v 19:31 | Reagovat

dik, celkem dobrá stránka :ß

39 fcgbdrf fcgbdrf | 24. května 2011 v 11:17 | Reagovat

jgubijnibzh

40 fanula fanula | E-mail | 16. dubna 2014 v 6:43 | Reagovat

Ano musel jsem si to osvěžit

41 bllm bllm | 27. května 2014 v 15:27 | Reagovat

jo ale co eliška

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.