Starověká Čína

29. prosince 2006 v 0:20 | Muninka:-) |  ◄ Referáty ►

Dějiny starověké Číny

V 2. pol. 3. tisíciletí př.n.l. se v Číně šířila neolitická kultura s malovanou keramikou. Lidé se usazovali v úrodných oblastech blízko řek. Zabývali se pěstováním obilí a chovem dobytka. Z přelomu 3. a 2. tisíciletí př.n.l. pochází černá keramika, vyráběná již na hrnčířském kruhu.
Z 18. - 11. stol. př.n.l. pochází první doložená čínská dynastie Šang, pro kterou se později vžilo označení Jin. V 11. - 8. stol.př.n.l. se do popředí dostala dynastie Čou. O těchto dynastiích není mnoho zpráv, nelze je nijak zvlášť dokumentovat. Jedinými památkami jsou věštírny a nápisy na želvích krunýřích a kostech zvířat, což jsou především odpovědi věštíren na dotazy vládců.
V 7. - 5. stol.př.n.l. nastává rozmach čínského života. Rozvíjela se řemeslná výroba, vzrůstal význam obchodu a byly raženy mince. V 6. a 5. stol.př.n.l. vznikala v Číně učení, která spojovala náboženské představy s racionálním myšlením. Nejznámější z nich založil Konfucius - konfuciánství. Kladl důraz na mravní vlastnosti člověka a zvláště vládnoucích osobností. Za hl. kategorii považoval šlechetnost, ušlechtilost lidské osobnosti a jejího jednání - to byly hodnoty, které měly vést ke spasení.
Období 5. - 3. stol.př.n.l. se označuje jako doba válčících států. Železné nástroje nahradily výrobky z mědi a bronzu. Značného rozmachu dosáhla textilní produkce, zejména výroba hedvábí. Z bojů mezi válčícími státy vyšel vítězně západočínský stát Čchin. Jeho panovník má také ve svém jméně název tohoto státu (Čchin Š´Chuang-ti 246 - 210). V této době je vybudována velmi mocná a velká říše, která přinesla zajímavé civilizační prvky: svými hranicemi sahala až k Vietnamu, byly provedeny změny ve státní správě (místo aristokracie byli dosazováni noví úředníci), sjednocení měr a vah. Byla vybudována velká čínská zeď, která měří 4000 km, dosahuje výšky 6 - 10 m. Byla postavena proti nájezdům kmenů, ale tím zároveň Čínu izolovala od okolního světa.
V letech 206 př.n.l. - 220 n.l. přichází poslední údobí, kdy vládne dynastie Chan. Její vláda je krátce přerušena na počátku nového věku (starý Chan). Došlo k připojení části Koreje. Státní idejí se stal konfucianismus. Byla vytvořena "velká hedvábná cesta" spojující Čínu s helénistickými státy. Byla to tepna obchodu mezi Evropou a Asií až do dob seldžuckých Turků. Vývoj Chan je přerušen v letech 9 - 23 n.l., kdy se palácovým převratem dostal k moci Wang Mang. Po jeho odchodu z vedoucího postavení v Číně nastávají dějiny mladšího Chan, které končí kolem r. 220 n.l. Byla to doba rozkvětu - rozmach astronomie, zemědělství, medicíny. Velký význam měl vynález univerzální psací látky, papíru.
Za pozdního Chan se objevují sociální problémy, rostou konflikty - největším bylo povstání žlutých turbanů v letech 184 - 185 n.l.

Historie

Čína je právem považována za jednu z kolébek civilizací. První civilizace a organizované celky vznikaly v okolí řek (zejm. Chuang-Che)
Nejstarší civilizace tak vznikaly na záplavových polích okolo řeky Chuang-Che. Prvního velkého rozmachu dosáhla Čína za vlády dynastie Qin (221-207 př n.l.), kdy bylo sjednocené území dnešní Číny. Největší konsolidace nastala za vlády následující dynastie Han (206 BC - 220 AD). Přestože byla tato doba provázena vnitřními (občanská válka a rozdělení na tři části) i vnějšími konflikty (výstavba velké čínské zdi), kvetla kultura a rozšířilo se nové náboženství - buddhismus, doprovázený filosofií konfuciánství, kterou převzala i oficiální ideologie (poslušnost vůči nadřazenému).
Rozdělení Číny na tři oblasti a dlouhotrvající války - to jsou znaky po zániku dynastie Han, která také dala Číňanům vlastní jméno.
Největšího rozkvětu se Čína dožila v období 7.-14. století za vlády dynastií Tang (618-907), Song (960-1279) a Juan (1271-1368). Posledně jmenovaná dynastie, která se začala etablovat po vpádu Čingischána do Číny, přenesla hlavní město nové říše do Pekingu. Jedním z významných vládců této dynastie byl i Kublaj Chán, na jehož dvoře pobýval i Marco Polo. V tomto období dosahuje velkého rozkvětu čínská kultura, filosofie konfuciánská. V této době působili největší básnící jako Li-po, Tu-fu, Li Čching Čao.
Poslední dynastie byla vystřídána dynastií Ming (1368-1644), která již měla své sídlo v Pekingu.
Na počátku 16. století v souvislosti se zámořskými objevy se na pobřeží Číny usazují evropské mocnosti. V první řadě Portugalci, kteří založili, kteří se na čínském pobřeží vylodili v roce 1516 a v roce 1557 založili obcohdní osadu Macao
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 natuška natuška | 6. března 2007 v 17:56 | Reagovat

přála jsem si trochu normální referát

2 Autorka Autorka | 6. března 2007 v 19:09 | Reagovat

Co je na něm nenormální???

3 Tomášek Tomášek | 27. září 2008 v 12:25 | Reagovat

Sorry natuško, ale asi seš trochu mimo, pač to ma autorka zpracovaný výborně!!!!díky za další cenný informace=))

4 tady je doplňková citace první části tady je doplňková citace první části | 7. ledna 2012 v 20:44 | Reagovat

http://dejepis.info/?t=32

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.