Vývoj zemského prostředí

17. května 2008 v 22:13 | Muninka:-) |  ↕ Něco do školy ↕
Pohyb litosférických desek
- příčina - vnitřní energie Země
- rozbíhavé hranice litosférických desek jsou v místech, kde se tvoří nová zemská kůra => oceánské hřbety, např. Středoatlantský hřbet mezi Evropou a S. Amerikou, Afrikou a J. Amerikou
- sbíhavé hranice lit. desek jsou v místech jejich zániku, např. západní okraj amerického kontinentu => častá zemětřesení
Horotvorná /tektonická/ činnost
- souvisí s pohyby lit. desek /tvoří se pohoří/
- je doprovázena vrásněním, zlomy, sopeč. činností
- ke tvarovým změnám horninových těles dochází tlakem
- zprohýbané vrstvy = vrásy
- křehké horniny praskají => vznikají pukliny a později i zlomy
- podél zlomů dochází k různým posunům, zdvihům, poklesům => vznikají buď horská pásma, nebo příkopové propadliny
Sopky a sopečná činnost
- vlastnímu výbuchu sopky obvykle předchází slabé zemětřesení
- o síle výbuchu rozhoduje viskozita (pohyblivost) magmatu a jeho schopnost propouštět plyny
- čedičové (bazaltové) magma je málo viskózní, a proto obvykle z kráteru volně vytéká
- sopky s viskózní lávou obvykle prudce vybuchují, vyvrhují popel a žhavé úlomky
- sopky mají obvykle tvar kužele s vrcholovým kráterem, nebo kalderou
- sopečnou činnost může doprovázet zemětřesení, sílu měříme seismografy => Richterova stupnice
Vznik a vývoj reliéfu krajiny
- vnitřní geolog. děje (vulkanismus a tektonické pohyby) vytváří nerovnosti na zemském povrchu => pohoří+ prohlubně
- vnější geolog. děje (změna teploty, působení větru, vody, apod.) zemský povrch zarovnávají
- mechanické zvětrávání probíhá všude tam, kde jsou velké teplotní rozdíly, nebo střídavé zamrzání vody => vodní a větrná eroze
- mechanické zvětrávání probíhá obvykle s chem. zvětráváním
- v oblastech s nízkými průměrnými ročními teplotami, se výrazně projevuje vliv ledu a ledovců
Litosféra
= horninový obal
- tvoří ji zemská kůra a svrchní pevná část zemského pláště
- rozlámána na litosférické desky => pohybují se na roztavené části zemského pláště => stoupají, klesají a pohybují se do stran (několik cm za rok)
Dno světového oceánu
- pevninský šelf = okraj pevniny zatopený mořem, je tvořen pevninskou kůrou, největší hloubka je 200 m
- pevninský svah = prudký svah od konce pevninského šelfu, může sahat do hloubky až 700 m
- oceánské pánve = dno oceánu není rovné, většinu plochy zaujímají oceánské pánve s hloubkou 5500 m, tvoří je oceánská zemská kůra
- středooceánské hřbety = oddělují oceánské pánve, dochází zde k rozpínání zemského dna, při výlevu magmatu vzniká nová zemská kůra, nejdelší pohoří naší planety dosahují výšky až 4000 m, někdy vystupují i nad hladinu - např. Island
- hlubokooceánské příkopy = nejhlubší část dna, místa zániku zemské kůry => okraj jedné lit. desky se podsouvá pod druhou, podsunutá deska klesá do zemského pláště, kde se taví na plastickou hmotu
- pedosféra = půdní obal země
Význam půd
- půda = jedna z hlavních podmínek života na Zemi (= základní předpoklad pro růst rostlin, rostliny jsou základem potravního řetězce pro živočichy)
Vznik půd
- svrchní část zemské kůry je pokryta zvětralinami
- zvětraliny se dlouhodobým působením větru, vody, živočichů, mění půdu
Druhy půd podle struktury (velikost částic)
- a) jílovité: tvořené nejmenšími částicemi
- b) hlinité
- c) písčité: tvořené největšími částicemi
Složky půdy
1. Neživé složky půdy => a) hlína (směs jílu, písku, prachu a úlomků hornin), b) půdní voda, c) půdní vzduch, d) humus (= odumřelé zbytky rostlin a živočichů)
2. živé složky půdy => a) kořeny živých rostlin, b) drobní živočichové, c) mikroorganismy
Černozemě: nejúrodnější, tmavá barva, vysoký obsah humusu, výskyt: v nížinách s teplým podnebím a menším množstvím srážek
Hnědozemě: méně humusu, jsou světlejší, výskyt: v nížinách a na pahorkatinách
Hnědé lesní půdy: typické pro pahorkatiny, tenká humusová vrstva
Podzolové půdy: nejnižší úrodnost, výskyt: vrchoviny a horské oblasti
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 máš to blbě humus je živá část půdy máš to blbě humus je živá část půdy | 11. března 2009 v 18:37 | Reagovat

máš to blbě humus je živá část půdy

2 pepa pepa pepa pepa | 24. května 2009 v 12:35 | Reagovat

Sem napište komentář

3 Markéta Markéta | 1. února 2010 v 15:10 | Reagovat

Když už, tak špatně. Nejdříve si přečtěte po sobě, co píšete a pak teprve něco komentujte.

4 Levak Levak | Web | 10. září 2017 v 19:41 | Reagovat

Jaka je nejlepsi skola kytary

5 Barman Barman | Web | 28. září 2017 v 10:12 | Reagovat

Bez kytary to nejde

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.