Kroužkovci, členovci - zápis pro gympl

9. března 2010 v 15:54 | Monča :) |  ↕ Něco do školy ↕
Kmen: KROUŽKOVCI
- mají coelom - pravá druhotná tělní dutina
- článkované tělo (segmentované) => pravá segmentace
- někdy články splývají do větších celků
- mořští, sladkovodní, suchozemští druhotně
- červovitý vzhled těla
- homonomní segmentace - všechny články stejné
- mezi články blanité přepážky, každý kromě prvního a posledního páry obsahuje pár coelomových váčků, v každém 2 gamplia, 2 metanefrídie
- na povrchu je kolagenová kulikula, pokožka obsahuje slizové žlázy
- kožně svalový vak - pokožka + hladká svalovina
- mají hydroskelet - vnitřní kapalinná kostra
- nervová soustava - žebříčková, v každém článku 2 uzliny, propojeny příčně i podélně, žebříček na spodní straně těla
- trávicí soustava - přímá (trubicovitá), ústa za prvním článkem, na posledním článku řiť, první článek - hmatový prstík
- cévní soustava - uzavřená, krev koluje v hřbetní a břišní cévě
- vylučovací soustava - mají metanefrídie, v jednom článku začíná, v následujícím má vyústění
- dýchací soustava - dýchají celým povrchem těla, vodní mají žábry
- rozmnožování - gonochoristé i hermafroditi

třída: mnohoštětinatci
- druhově nejbohatší, většina mořští
- na prvním článku tykadlové i makadlové výběžky, někteří mají jednoduché oči
- rozmnožovaní - gonochoristé, nepřímý vývoj - larva = trochofora, má 2 věnce brv; i nepohlavní => odškrcování zadní části těla
- býložravci, dravci, saprofágovci
- nerejdka - býložravá, žere řasy
- afroditka plstnatá
- pískovník rybářský
- rournatec vějířovitý

třída: máloštětinatci
- sladkovodní, půdní, žížala
- nemají panožky, tykadla, makadla
- dýchají celým povrchem těla; přímý vývoj
- žížala obecná - 4 páry štětinek na každém článku, negativně fototropická, požírá půdu, povrch těla je zvětšen střevní - typhlosolis; rozmnožování - výměna spermií, významný opasek - vajíčka jsou kladena do kokonu, vývody na opasku - když sundává kokon s vajíčky, dochází k oplození
- nítěnka obecná - malé žížalky, přijímají kyslík, jsou červené ve silně znečištěných vodách; krmí se s nimi rybičky
- roupice - drobní, součást edafonu, v 1 m3 několik tisíc
- naidky - mají průhledné tělo, drobné štětinky

třída: pijavky
- především sladkovodní, mají zploštělé tělo, nemají štětinky, pokožka členěna příčnými zářezy - nepravá segmentace
- mají 2 přísavky - přední a zadní
- některé druhy mají oči
- pijavka koňská - tmavá, cca 10 cm, živý se drobnými živočichy
- hltanovka bahenní - nejhojnější, vytváří si kokony, tam ukládá zásoby potravy
- pijavka lékařská - 10-15 cm, žije ektoparaziticky - saje krev, používá se k pouštění žilou; do rány vypouštějí hirudin - zabraňuje srážení krve
- chobotnatka rybí - ploché přísavky, cizopasí na žábrách a kůži ryb

Vývojové trendy:
- snižování počtu článků
- články splývají
- splývání coelomových váčků
- parapodia - pohybové orgány, předchůdci končetin

kmen: ČLENOVCI
- druhově nejpočetnější - 80 % všeho
- obývají všechny biotopy na zemi
- heteronomní segmentace
- články splývají během zárodečného vývoje - 3 části - hlava, hruď, zadeček
- hlava - cephalon
- hruď - thorax
- zadeček - abdomen
- původně nesl každý článek pár končetin, postupně docházelo ke zmenšování počtu a ke přizpůsobování končetin funkci
- pokožka vylučuje chitinózní kutikulu, vytváří vnější kostru (exoskelet)
- tělní články spojeny tenkou blankou
- dochází ke svlékání - vnější kostra neumožňuje plynulý růst - ekdyze, to nastartuje svlékací hormon = ekdyzon, proti působí juvenilní hormon - neotenin
- nervová soustava - gangliová (žebříčkovitá) - nadjícnové ganglium ; uzliny splývají a posouvají se směrem k hlavě
- smyslové orgány - složené oči, má několik set facet, mají mozaikový obraz; jednoduché oči - hmyz má na hlavě 2 typy očí
- na těle celá řada brv - sensily na různých částech, různá funkce => mechanoreceptory, chemoreceptory, termoreceptory, vnímání zvuku, statocysty - mají korýši, statická čidla
- dýchací soustava
a) žábry - korýši (krab) - často na vzduchu, chodí se nadechovat
b) plicní vaky - členěné dutiny - vznikly vychlípením žaber => pavoukovci
c) vzdušnice = tracheje - rozvětvené trubice vyztužené kutikulou - hmyz; kyslík vstupuje přímo do tkání, otvůrky = spirákula (stigmata) - po stranách zadečku
- trávicí soustava - ústa přizpůsobená potravě (lízací, sací, bodavě sací) => ústní dutina
- druhotná tělní dutina - nečleněná = mixacoel
- cévní soustava - otevřená - základem trubicovité hřbetní srdce, je uložené v osrdečníku - tekutina krvomíza = hemolymfa
- vylučovací soustava:
a) 1 nebo 2 páry metanefrídií
b) malpighické trubice - u hmyzu - ústí do konečníku
c) vylučovací žlázy na tykadlech - korýši
d) kyčelní žlázy - pavoukovci
- rozmnožování - gonochoristé, výrazný pohl. dimorfismus, mají rozmanité uspořádání pohl. žláz, k oplození dochází uvnitř, rozmanité pohlavní chování
Podkmeny:
- trojlaločnatci: 1. pár končetin přeměněn v tykadla
- klepítkatci - pavouci, 1. pár končetin - klepítka
- korýši - 1. a 2. pár končetin - tykadla, mají žábry
- vzdušnicovci - 1. pár tykadla, dýchají vzdušnicemi

pokmen: trojlaločnatci
- vyhynulí, obývali dna v prvohorách
- barrandien - naleziště mezi Prahou a Plzní
- žábry na končetinách, dravci

podkmen: klepítkatci
- hlavohruď + zadeček (cephalothorax)
- 6 párů končetin, 1. pár přeměněn na klepítka = chelicery, 2. pár makadla = pedipalpy, zbylé 4 páry kráčivé končetiny

třída: hrotnatci
- prastará skupina, na zemi už v prvohorách, mořští, několik druhů
- dýchají žábrami - lupenité žábry na zadních končetinách
- vývoj nepřímý - trilobitova larva, dravci - žerou červy, měkkýše
- ostrorep americký - oblast Mexického zálivu => východní pobřeží Severní Ameriky
- ostrorep mohucký - oblast Mohuckých ostrovů

třída: pavoukovci
- převážně suchozemští, hlavohruď a zadeček, v siluru se dostali na souš
- dýchají plicními vaky, vzdušnicemi

řád: štíři
- prastará skupina, mají mohutná makadla, klepítka, přední část zadečku je stejně silná jako hlavohruď, poté se pomalu ztenčuje a je zakončen jedovým hrotem
- tropy, subtropy
- štír kýlnatý - zasahuje i do střední Evropy
- štíři jsou vejcoživorodí i živorodí
- vejcoživorodí = ovoviviparie
- živorodí - rodí se živá mláďata

řád: pavouci
- obývají všechny biotopy
- hlavohruď a zadeček spojeny tenkou stopkou
- chelicery dvoučlenné, zakončené drápky, tam ústí jedová žláza
- makadla slouží k předávání spermatoforu
- 6 nebo 8 jednoduchých očí
- na zadečku zespodu plicní vaky, 2 páry otvorů
- snovací bradavky - na nich ústí snovací žlázy, vylučují vlákno
- dravci - chytnou, kousnou - ochromí jedem, pustí trávicí enzymy => dochází k mimotělnímu trávení => vysání
- rozmnožování - různé zástupní chování; sameček je menší, makadly vsunuje spermatofor do pohlavního orgánu, samice vytváří kokon pro vejce
- křižák obecný - kresba kříže na zadečku, vytváří svislé sítě
- pokoutník domácí - vodorovné sítě
- snovačky = černá vdova, dělají trojrozměrné sítě, kulovitý zadeček
- vodouch stříbřitý - vytváří pavučiny pod vodou, zadeček obalený vzduchovou bublinou
- lovčici - nosí kokon v chelicerách
- běžníci - vypadají jako kraby, přední kráčivé nohy delší než zadní, žijí v květech, mláďata babí léta
- skákavky (pruhovaná) - má pruhovaný zadeček, kořist loví skokem, velice rychle se pohybují, dobře vyvinutý zrak
- sklípkani - 5 a více cm, žijí v doupatech
- třesavka sekáčovitá

řád: štírci
- několik mm, široký zadeček, mohutná makadla, na kterých ústí jedové žlázy

řád: sekáči
- velký oválný zadeček, dlouhé tenké nohy, schopnost autotomie - odvrhne končetinu

řád: roztoči
- hruď srostlá se zadečkem
- paraziti
- klíště obecné - krev saje samička, přenáší klíšťovou encefalitidu (vir) a boreliózu (bakterie)
- zákožka svrabová - způsobuje svrab (ve svrchních vrstvách kůže žere tkáňový mok)
- trudník lidský - způsobuje trudovitost - cizopasí v mazových žlázách savců - pokožka vysychá
- čmelík kuří - v kurnících, saje krev slepicím
- kleštík včelí = varoa - varoáza, včela obalená kleštíky - likvidace spálením
- sviluška - cizopasník rostlin, nabodávají pletiva a sají šťávy
- bodule - dravé i bíložravé, sají krvomízu na vodním hmyzu a rybách
- sametka rudá - parazit rostlin (mrcha na kaktusu =D)

podkmen: korýši
- tvarově rozmanití
- chitinová kutikula s uhličitanem nebo fosforečnanem vápenatým
- hlavohruď + několik článků hrudi a zadeček
- kratší tykadla - antény - čichová
- delší tykadla - antenuly - hmatová
- kusadla = maxily
- složené a jednoduché oči (rak má oči na stopkách)
- mohutná klepeta, zadečkové končetiny (6 párů), poslední ocasní ploutvička - telson
- dýchací soustava - žábry
- rozmnožování - gonochoristé, dochází k předávání spermatoforu; perloočky i partenogeneticky, přímý i nepřímý vývoj, larva nauplius, larva kraba zoea

třída: lupenonožci
řád: perloočky
- tělo bočně zploštělé s krunýřem
- 2. pár končetin - mohutná tykadla, plave tykadly, mají složené oko
- partenogeneze se střídá s pohlavním rozmnožováním; v plodové komůrce se vytváří schránka - sedélko (efipium), obsahuje 1 nebo 2 vejce, na jaře se vyklubou nové perloočky

řád: žábronožky
- oči na stopkách, žábry na nohách
- dravci
- žábronožka letní
- žábronožka solná - krmení rybek

řád: listonošky
- listonoh jarní a letní - liší se teplotním výskytem
- 5 cm, nápadný krunýř, rychle plavou, dravci

třída: buchanky
- okusují řasy, drobné organické částečky
- je to zooplankton

třída: lasturnatky
- několik mm, mají fazolovitou schránku, vytváří početné populace
- mají význam pro paleontologii

třída: kapřivci
- zploštělé lupínkovité tělo, mají přísavky
- paraziti ryb a obojživelníků

třída: svijonožci
- žijí přisedle, mají schránku z několika vápenatých destiček, končetinami přihání organické sloučeniny

třída: rakovci
- 19 párů končetin, krunýř

řád: stejnonožci
- beruška vodní - ve znečištěných vodách, nemá krunýř, živí se org. částečkami
- stínka obecná - zespodu bílá, svrchu tmavá, plíce na zadečkových nožkách
- svinka obecná - má silnou kutikulu

řád: různonožci
- blešivec obecný - zploštělý, různé typy nožek, indikátor čisté vody

řád: desetinozí
- mají 10 párů kráčivých nohou. 1. pár klepeta
- rak říční - oči na stopkách, na hlavě antény a antenuly, čelistní nožky
- rakřivky - vápenitá tělíska v postraních výběžcích v žaludku, z nich čerpá minerální látky, když svlékne krunýř a tvoří nový; živý se zdechlinami, řasy, ...
- rak bahenní - nepůvodní, žije ve stojatých vodách
- rak americký
- rak kamenáč
- humr evropský - až 1 m, mohutná klepeta, jedno větší
- kreveta garnát - bočně zploštělá, nemají klepeta (nevýrazná)
- langusta - mají mohutný krunýř, dlouhá tykadla
- rak poustevníček - obývá ulity plžů, žije v symbióze se sasankou plášťovou
- krabi - široký plochý krunýř, nohy do stran, mají zkrácený zadeček ........ k hlaviohrudi, larva - zoela
- krab říční - "srstnatá" klepeta
- velekrab japonský - 2 m velký krab

podkmen: vzdušnicovci
- dýchají trachejemi
- 2 typy tělní stavby:
a) hlava + trup - na každém trupu 1 pár končetin - mnohonozí
b) hlava + hruď + zadeček - na hrudi 3 páry končetin - šestinozí
- na hlavě jeden pár tykadel, 1 pár kusadel, 2 páry čelistí, složené a jednoduché oči
- vzdušnice vyúsťují na bocích těla
- trávicí soustava - nemají trávicí žlázy, trávicí trubice obklopena tukem
- cévní soustava - otevřená, trubicovité srdce
- vylučovací soustava - malpigickými trubicemi, ..... žlázy

nadtřída: mnohonozí
třída: stonožky
- zploštělé tělo, na každém článku pár končetin
- dravci, 1 pár nohou přeměněné v kusadlové nožky, na kterých ústí jedová žláza
- stonožka škrovová - přes den v díře, aktivní v noci, loví suchozemské korýše
- zemnivka žlutavá - tenká, bíložlutá

třída: mnohonožky
- články srostlé po dvou, 1 článek = 2 páry nohou
- mnohonožka zemní
- svinule - podobná jako svinka, mohutnější, dokáže se stočit do kuličky

nadtřída: šestinozí
- hlava, hruď, zadeček

třída: endognatka
řád: chrostoskoci
- mají několik mm, součást edafonu
- pod zadečkem mají vidličku, slouží ke skoku
- celá řada druhů, nemají pigmentové tělo
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Ševčíková Helena Ševčíková Helena | E-mail | Web | 20. září 2010 v 10:46 | Reagovat

Děkuji za informace, máme doma i v okolí domu mnoho mnohonožek zemních a zjistila jsem název podle obrázku na mailu a Vašehoi popisu.Ovšem nevím jak je zlikvidovat.Děkuji

2 Pivko Pivko | Web | 23. září 2017 v 20:22 | Reagovat

Skola kytary

3 Pivko Pivko | Web | 28. září 2017 v 9:36 | Reagovat

Muze levak hrat na normalni kytaru?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.