Literatura - české národní obrození

9. března 2010 v 15:59 | Monča :)
ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
- 8O. léta 18. století - 50. léta 19. století
Atmosféra doby
- Na konci 18. st. doznívá v našich zemích feudalismus a nastupuje kapitalismus
- Z Francie se k nám dostává osvícenství
- Vládnou u nás osvícenští panovníci
- Marie Terezie (1740-1780) - nastartovala některé reformy, př. sjednocení měr a vah, zrušení mučení při výslechu, 1774 - zavedení povinné školní docházky
- Josef II. (syn M.T.) - vládnul v letech 1780-1790, v roce 1781 zrušeno nevolnictví, vydal tzv. tolerantní patent o náboženské svobodě
- Začínají vznikat různé učené společnosti - Soukromá společnost nauk (1774), od roku 1790 Královská česká společnost nauk
- Národní obrození je tedy proces vytvoření novodobého českého národa - znovu se rozvíjí český jazyk, česká kultura a česká věda
NO rozdělujeme do čtyř fází:
1. Obranná fáze (defenzivní) - 1780 až 1805 (Josef Dobrovský)
2. Útočná fáze (ofenzivní) - 1806 až 1830 (Josef Jungmann)
3. Fáze vrcholného obrození
a) 1830 až 1848 - romantismus (Mácha, Erben, Tyl)
b) 1848 až 50. léta 19. st. - počátky realismu (Němcová, Havlíček - Borovský)

OBRANNÁ FÁZE NO
Vycházely tzv. obrany českého jazyka - upozorňovaly ne češtinu
- Bohuslav Balbín - "Rozprava na obranu jazyka slovanského zvláště pak českého", vyšla o 100 let později, než byla napsána - v roce 1775 (František Martin Pelcl), byla napsána česky
- František Kinský - "Připomínka důležitého problému", napsána německy, šlechtic
- Karel Ignác Thám - "Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhovačům" - česky
- Jan Hanke - "Doporučení české řeči a literatury" - německy, šlechtic
- Jan Hrdlička
- "Vznešenost řeči české nebo vůbec slovenské" - česky
- Jan Rulík - "Sláva a výbornost jazyka českého" - česky
Gelasius Dobner (1717-1790)
- Řádový kněz
- Psal latinsky a německy
- Provedl pečlivý rozbor Hájkovy "Kroniky české" a odhalil její nespolehlivost
- Kriticky a nezaujatě zhodnotil dobu husitskou
František Martin Pelcl (1734-1801)
- Byl prvním profesorem češtiny na pražské univerzitě
- Ke konci života psal česky, ale nevěřil, že se čeština prosadí, zkoumal Hájka, provedl kritický rozbor "Kroniky české" a vydal tzv. "Nová kronika česká"
Jelikož stav soudobého jazyka byl neutěšený, bylo jedním z předpokladů obrozenecké vědy, literatury, vytvoření pevných jazykových pravidel → Josef Dobrovský
Josef Dobrovský (1753-1829)
- Nejvýznamnější osobnost 1. Fáze NO
- Ukázkový typ osvícenského vědce
- Původem Maďar
- Z počátku vůbec neuměl česky, češtinu se pracně učil
- Vystudoval teologii
- Pracoval jako vychovatel ve šlechtických rodinách (Nostic)
- Psal sice latinsky a německy, ale cítil česky
- Objevil tzv. "Hradecký rukopis"
- "Dějiny české řeči a literatury" (1792) - německý, popsal dějiny českého jazyka a literatury, za vzor považoval dobu Veleslavínskou
- Stav literatury spojoval se stavem jazyka
- "Zevrubná mluvnice jazyka českého" (1809) - psána německy, mimo jiné i proto, že v češtině nebyla dostatečná odborná terminologie
- Formuloval zákonitosti jazyka - zavedl tzv. analogickou úpravu češtiny → zavedl vzory, základní význam pro ustálení spisovné češtiny
- "O prosodii české" - spis, který se zabývá českým básnictvím
- Byl propagátorem tzv. sylabotónické poezie (založena na slabikách a tónech)
- Spor s Jungmannem - prosazoval časomíru
- "Základy jazyka staroslověnského" (1822)- Položil základy slavistice - věda zabývající se slovanskými jazyky, psáno latinsky
- Ve své době byl kritikem tzv. Rukopisu zelenohorského
Lidovýchovná a vzdělávací próza
- Dosud vycházely tzv. knížky lidového čtení - jednalo se o typ pokleslé literatury, strašidelné a milostné příběhy, rytířské romány apod.
- Václav Matěj Krameriu (1753-1808)- tiskař a vydavatel, začal vydávat "Krameriovy císařsko - královské vlastenecké noviny", v roce 1791 založil knihkupecký a nakladatelský podnik "Česká expedice", vytvořil básnickou sbírku pro ženy a dívky "Noví čeští zpěvové pro krásné pro krásné pohlaví ženské" - milostná lyrika
Drama a divadlo
- Od roku 1738 v Praze existovalo německé divadlo a opera
- 1783 - postaveno Nosticovo divadlo (dnešní Stavovské divadlo)
- 1792 - světová premiéra opery Don Giovanni (W. A. Mozart)
- 1786 - první české divadlo "Bouda", existovalo 3 roky na území dnešního Václavského náměstí
- Bouda - uváděny především frašky, k pobavení publika, parodie na vztahy mezi Němci a Čechy, "slavná česká historie"
Josef Václav Thám
- Napsal přes 50 her, nedochovaly se
- "Vlasta a Šárka" - dívčí válka
- "Břetislav a Jitka" - Břetislav I., Přemyslovec
Prokop Šedivý
- "Masné krámy"
- "Pražští sládci"
- "Pivovar v Sojkově"
Jan Nepomuk Štěpánek
- Vlastenecká hra "Čech a Němec"
Josef Antonín Zíma
- Vlastenecká hra "Oldřich a Božena"
Počátky novočeské poezie
Josef Václav Thám
- almanach "Básně v řeči vázané" (1785) - anakreontika
- almanach = sborník prací různých autorů, zpravidla debutantů
Antonín Jaroslav Puchmajer (1769-1820)
- shromáždil kolem sebe skupinu básníků → puchmajerovci - česká básnická skupina
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Verca Verca | Web | 10. září 2017 v 19:35 | Reagovat

Jakou mate kytaru

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.