Literatura - renesance v českých zemích

9. března 2010 v 15:56 | Monča :)
Renesance v českých zemích
- 15. století - husitské války
- první stopy renesance za Jiřího z Poděbrad (2. pol. 15. stol.)
- Jagellonci - umělecký sloh - vladislavská gotika (přechod mezi gotikou a renesancí), Jagellonci bojují s Habsburky o český trůn, 1526 - nástup Habsburků
- růst životní úrovně, šlechtici podnikají, rybníkářství - Štěpánek Netolický, Jakub Krčen z Jelčan
- rozvíjí se v 16. a 17. stol., doznívá po třicetileté válce (1648) => začíná baroko
- zpracovávali se zahraniční předlohy, málo původních, převažovala odborná díla (tzv. nauková próza), šíří se vzdělanost, čtou i měšťané
- lékařské spisy, slovníky, díla historická, astronomická, astrologická, hornická, rybníkářská; krásná literatura na ústupu
- mizí anonymita děl - vědec se těší vyššímu postavení, mají mecenáše (sponzora), lidé rádi cestují - psány cestopisy
- píše se latinsky (ciceronská latina) i česky - čeština ovlivněna latinou - humanistická čeština (psáno česky, používány latinské termíny, stavba věty)
- renesanční lidé si mají užívat - 1. stopy v cestopise v době Poděbradské
Hynek z Poděbrad (1452 - 1492)
- diplomat, státník, básník, přeložil Dekameron (11 nejlepších novel), syn Jiřího z Poděbrad, byl považován za nemravného
- Májový sen - báseň o mladém muži, který koketuje s dívkou, má na ní sexuální narážky, dívka si z toho dělá srandu, muž se na ženu vrhne, ta mu dá facku…on se probudí a zjistí, že se mu to jenom zdálo
- Veršové o milovníku - zdůrazňuje lidskou individualitu, obsahuje sexuální narážky
Humanismus - 1. FÁZE…latinsky X český
- centrum na Moravě - Olomouc
LATINSKÝ:
Jan z Rabštejna (1437 - 1473)
- byl diplomatem Jiřího z Poděbrad
- spis Dialogus - má formu fiktivního rozhovoru čtyř lidí (jedním z nich sám autor), rozebírá dobovou situaci, Jiří z Poděbrad musel čelit katolické šlechtě, autor se klonil k papežské straně, ale přimlouvá se za vyslechnutí názorů druhé strany
Bohuslav Hasištejsnský z Lobkovic (1461 - 1510)
- kamarád Viktora Kornela ze Všehrad
- považoval češtinu za barbarskou, prosazoval latinu, byl dvořan v čele pražské kanceláře - středisko humanismu
- vytvořil rozsáhlou knihovnu, styky se zahraničím, hodnotná korespondence, psal filosofické spisy, básně, např. Óda na Karlovy Vary, Elegie na smrt císaře Karla
- silně odmítal Hynka z Poděbrad
- próza - O lidské bídě - silně pesimistické dílo
Jan ze Středy
- biskup v Olomouci a Litomyšli, ovlivnil kanovníka Augustina Olomouckého (přelom 15. a 16. stol.)
Jan Dubravius (1476 - 1553)
- psal výchovné a politické básně
- Rada zvířat - vychází z Nové rady - zvířata radí Ludvíku Jagellonskému
NÁRODNÍ HUMANISMUS
Viktorín Kornel ze Všehrad (1460 - 1520)
- chrudimský rodák, původně měšťan, byl povýšen do šlechtického stavu, vystudoval práva, své názory soustředil do předmluvy překladu "Knihy napravení padlého" od Jana Zlatoústého, vyjádřil zde své názory k potřebě užívání českého jazyka, předmluva se stala obranou češtiny (= apologie), říkal že čeština je krásný bohatý jazyk
- Knihy devatery (O práviech, o súdiech i o dokách země české knihy devatery) - právnické dílo, vyšlo v 1499, hájí město v boji proti šlechtě, v r. 1500 - Vladislavské zřízení zemské, které naopak hájilo moc šlechty; poté se vzdal společenského života
Řehoř Hrubý z Jelení (1460 - 1514)
- přeložil Chválu bláznivosti + několik sonetů od Petrarcy

anonymní dílo - Frantova práva - předpisy cechů pijáků; vycházeli knížky lidového čtení - historky o bratru Janu Palečkovi

Humanismus - 2. FÁZE (od nástupu Habsburků 1526)
- Habsburkové se opírali o katolickou církev a vyšší šlechtu cizího původu
- latinsky - básně, odborné spisy
- česky - duchovní písně, kroniky, populárně-naučné knihy, knížky lidového čtení, kalendáře
LATINSKY
Tadeáš Hájek z Hájku (1525 - 1600)
- lékař, astronom, botanik, básník, byl pozván na dvůr Rudolfa II., psal básně a vědecké spisy, první dílo přeložil do češtiny - Herbář (Pietro Andrea Mattiolli)
Jan Campamus Vodňanský (1572 - 1622)
-> inspirace Zikmund Winter - "Mistr Hampamus"
- básník, dramatik, profesor a lektor university Karlovy
- hra Bretislaus - o Břetislavovi
Pavel z Jizbice (1525 - 1600)
- psal satirické básně, milostné verše)

ČESKÝ
Vavřinec Benedikt z Nudožer (1555 - 1615)
- Slovák, hudebník, matematik, psal česky - Gramatika česká - snažil se zavádět časomíru (střídání krátkých a dlouhých slabik), přeložil Knihu žalmů ze Starého zákona a použil časomíru
Václav Hájek z Libočan (? - 1553)
- kněz z kláštera u sv. Tomáše, správce na Karlštejně
- Kronika česká - zachycuje období od nejstaršího období českých dějin až do r. 1526 (nástup Habsburků), vychází z kroniky Kosmase a Dalimilovi kroniky, byla velmi censurovaná (psána pod záštitou katolické církve), straní katolíkům, oslavuje panské rody; obdivoval K. H. Mácha
Mikuláš Dačický z Heslova (1555 - 1626)
- jeho působení v Kutné hoře popisuje Ladislav Stroupežnický - Paní mincmistrová, Zvíkovský rarášek
- byl to sukničkář
- vydal Paměti - provokatérské dílo, drby z Kutné Hory, komentář k Pamětem - "Prostopravda"
Jan Blahoslav (1523 - 1571)
- nestranný, byl ve službách Jednoty bratrské, (tajemník, organizátor, kněz, sepsal dějiny jednoty - Akta jednoty bratrské - zachycuje její vývoj a historii
- hudebník, historik, jazykovědec, spisovatel, pochází z Přerova, studoval v německých univerzitách
- Filipika proti misomusům - úderné řeči, misomusové - nepřátelé vzdělanosti, polemické dílo o potřebnosti vyššího vzdělání, proti Janu Augustu
- Gramatika česká - mluvnice, příručka pro kazatele a překladatele
- Musica - učebnice hudební teorie
- 1564 - překlad Nového zákona - byl kvalitní, vznikl na základně pilného kritického studia, překlad se stal podkladem pro vydání celého biblického textu "Kralická bible" (1579 - 1593) => vyšla v Kralicích na Moravě, kolektivní dílo českých bratří, vysoká jazyková úroveň, vzor pro spisovnou češtinu po dlouhou dobu, během 17. stol pronásledována
Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599)
- stal se univerzitním mistrem, působil jako profesor historie, oženil se s dcerou knihtiskaře Jiřího Melantricha z Aventina, sám se stal knihtiskařem, knihkupcem, překladatelem (překládal z latiny, např. Kroniky dvě o založení země české, vytvořil latinsko-česko-řecko-neměcký slovník), psal předmluvy ke knihám
- Kalendář historický - popsání historických událostí - českých i světových - a to v rozložení kalendářního roku
- díla mají vynikající jazykovou úroveň, stala se vzorem k literatuře národního obrození

Cestopisy
- ve své době čtenářsky populární, můžeme u nich vysledovat jeden prvek - cesta do Benátek=> po moři do Izraele do Jeruzaléma k hrobu Kristovu
Jan Hasištejnský z Lobkovic (1450 - 1517)

Putování Léta Páně 1493 k Svatému hrobu vykopanému
Martin Kabátník (? - 1503)
- člen Jednoty bratrské, Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621)
- působil na dvoře Rudolfa II., byl katolík, ale konvertoval k protestantství, zapojil se do Stavovského povstání, byl popraven mezi 27 pány na Staroměstském náměstí
- vzdělaný (prý uměl 7 jazyků), založil zámeckou kapelu, skládal hudební skladby
- Putování aneb cesta z království Českého do Benátek …do Jeruzaléma, Egypta - knihu vlastnoručně ilustroval
Václav Vratislav z Mítrovic (1576 - 1621)
- Příhody Václava Vratislava z Mítrovic - zachycuje příhody poselstva Rudolfa II k tureckému císaři do Cařihradu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 RobersonKarin28 RobersonKarin28 | E-mail | Web | 24. března 2012 v 20:28 | Reagovat

Set your life more simple take the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> and everything you require.

2 Levak Levak | Web | 10. září 2017 v 19:36 | Reagovat

Fakt?

3 Pivko Pivko | Web | 23. září 2017 v 20:48 | Reagovat

Skola kytary

4 Pivko Pivko | Web | 28. září 2017 v 10:04 | Reagovat

Jaka je nejlepsi skola kytary

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.