Triblastika - zápis pro gympl

9. března 2010 v 15:58 | Monča :)
dělení - TRIBLASTIKA
- 3 zárodečné listy
- druhotná tělní dutina = coelom - z mezodermu
- dvoustranná souměrnost těla = bilatelární

kmen: PLOŠTĚNCI
- ploché tělo, ektoderm tvoří jednovrstvou pokožku, entoderm vytváří slepou trávicí dutinu


Nervová soustava:
- provazcovitá; má párové mozkové ganglium (=uzliny) + 6 vybíhajících nervových pruhů
Vylučovací soustava:
- vylučují protonefridiemi, základem jsou plamenkové buňky (zároveň i buňky osmoregulační - regulují obsah vody v těle)
Rozmnožování - hermafroditi

třída: PLOŠTĚNKY
- mořští, sladkovodní, v půdě (tropické)
- dýchají celém povrchem těla
- pohyb umožňuje kožně svalový vak, řasinky, hlen
- smyslové orgány: mají jednoduché oči, chemoreceptory, hmatové laloky
- jsou negativně fototropické - vyhýbají se světlu
- ústní otvor na spodu těla
- velká regenerační schopnost
- rozmnožování - a) nepohlavní - dělení zaškrcováním - ploštěnka se "zaškrtí"
b) pohlavní - mořští - vývoj nepřímý (larva), sladkovodní - vývoj přímý
- ploštěnka potoční - kopinatá přední část těla, 2 oči
- ploštěnka mléčná - 2 hmatové laloky, 2 oči, bělavá

třída: MOTOLICE
- parazité obratlovců, ústa na přídi těla, svaly + smysl. orgány má zakrnělé, má ústní a břišní přísavku, živý se krví, narušenými tkáněmi; hermafroditi, velké pohl. orgány - velké množství vajíček
1) ektoparazitické motolice - parazitují na povrchu 1 hostitele
- žábrohlísti - jsou na žábrách ryb a živý se jejich krví, i na obojživelnících
2) endoparazitické motolice - parazitují uvnitř těla, mají 2 a více hostitelů
- mají složité vývojové cykly
- motolice jaterní - cizopasí v játrech přežvýkavců i v játrech člověka, mezihostitelem je bahnatka malá - plž
- krevnička močová - v cévách močových cest, způsobuje záněty močového měchýře => bilharzioza = močokrevnost

třída: TASEMNICE
- parazitují ve střevech obratlovců, na hlavičce mají přísavky, popř. háčky (hlavička = scolex), hlavičkou přichycena na stěně střeva, osmoticky přijímá živiny, jsou hermafroditi
- největší články na konci těla - nejstarší, jsou plné zralých vajíček, s výkaly se dostávají z těla => jsou sežrány na zelenině nebo trávě, v těle z vajíčka vzniká larva = onkosféra, krví doputuje do svalů (masa), tam se zapouzdří, vytváří boubel = uher (maso - uhrovité), nedostatečně tepelně upravené maso sní člověk, ve střevě člověka z boubele vznikne velká tasemnice
- tasemnice bezbranná - na hlavičce pouze přísavky, v hovězím mase
- tasemnice dlouhočlená - na hlavičce přísavky a háčky, mezihostitel prase i člověk
- měchožil zhoubný - má 6 mm, tělíčko pouze 4 články, finální hostitel - šelmy, mezihostitel - ovce, kozy, skot, člověk => boubele se vytváří v játrech nebo v plicích, velký jako kedluben
- občasný parazit (fakultativní) => trvalý ektoparazitismus => endoparazitismus

kmen: HLÍSTICE
- ve vodě, v půdě, cizopasníci rostlin a živočichů
- mají oblé červovité tělo, nepravá druhotná dutina tělní = pseudocel
- tlak tekutiny pseudocelu a svaly umožňují pohyb
- má kutikulu - chrání před trávicími enzymy
- nervová soustava - tvoří párové mozkové gamblium, v hlavové části vytváří nervový prstenec, do těla vybíhají nervové pruhy
- trávicí soustava - přímá - ústa => řiť :-)
- dýchací soustava - dýchají celým povrchem těla
- vylučovací soustava - vylučují protonefrídiemi
- rozmnožování - gonochorysté s nápadným pohlavním dimorfismem - samička macatější, vývoj nepřímý
- háďátka - žijí v půdě - součástí edafonu, háďátko řepné, pšeničné; jsou schopny upadat do anaerózy - klid
- strunice - parazitují v larvách hmyzu, můžou být využívány jako biologický boj proti škůdcům
- roup dětský - cizopasí v tenkém a tlustém střevě člověka, nemoc oxyurióza, v noci samičky kladou vajíčka kolem řitního otvoru => autoinfekce - oblíznou si ruce
- škrkavka dětská - cizopasí v tenkém střevě člověka, onemocnění - ascaridóza, vejce s výkaly ven, na vzduchu se začínají vylíhat, do těla s neumytou zeleninou, ze střeva krví do jater, potom do plic, musí být vykašlána, potom spolknuta, ve střevě dospívá
- vlasovec mízní - onemocnění elefantióza (sloní nemoc) - ucpává mízní cévy a uzliny
- svalovec stočený - šelmy, prasata, člověk; onemocnění - trichinelóza - maso trichinelózní, cizopasí v tenkém střevě, larvy se dostávají do svalů, rozrušují svalová vlákna, potom se spirálově stáčejí, zapouzdří se vápenatým obalem - nákaza nedostatečně tepelně upraveným masem

kmen: VÍŘNÍCI
- 0,2 - 1 mm, nejmenší živočichové s orgánovými soustavami, sladkovodní, součást zooplanktonu, v blízkosti úst mají 1 nebo 2 věnce brv - víří vodu - vířníci
- 3 části těla - hlava, trup, noha; nepříznivé podmínky v anabióze
- rozmnožování - partenogeneticky - partenogeneze - noví jedinci se líhnou z neoplozených vajíček

kmen: MĚKKÝŠI (mollusca)
- 2. druhově nejbohatší kmen na světě, obývají moře, sladké vody, souš, mají coelom = druhotná dutina tělní pravá => vznikl rozestoupením buněk v mezodermu
- vnější strana pláště vytváří vápenitou schránku - ulita
- dýchací soustava - dýchají plicními vaky, vodní mají žábry
- nervová soustava - gangliová - z uzlin, uzliny v hlavové části
- smyslové orgány - mají oči - 2 typy
a) miskovité (pohárkové) - dolíky vyplněné světločivými buňkami
b) komorové oči - chobotnice, sépie
- hmatové buňky - na více místech, nejvíce na spodních tykadlech - kratší
- statocysty - statická činidla, v přední části svalnaté nohy
- osfradia - chemoreceptory - v plášťové dutině u vodních zástupců (plžů), reagují na chemismus vody
- cévní soustava - srdce uloženo v blanitém osrdečníku, má 2 části - 1 síň, 1 komora, krev se volně vylévá mezi jednotlivé orgány - otevřená cévní soustava, hemoglobin
- trávicí soustava - přímá, ústní otvor => řitní otvor, jazýček - radula
- za ústní dutinou - jícen => žaludek (slinivka - jaterní žláza) => střevo => řitní otvor
- vylučovací soustava - metanefrídie
- rozmnožování - hermafrodité , gonochoristé => hlemýžď - 2 jedinci si musí vyměnit spermie
- suchozemští - vývoj přímý, vodní - vývoj přes veligerovu larvu
- plachtonoš - má plachetku
- v moři - nezřetelná hlava, nemají souvislé schránky, osm destiček na hřbetní straně, dýchají žábrami

třída: PLŽI
- druhotně nejbohatší, mají hlavu s tykadly => oči, hmat; suchozemští - pohyb díky svalové noze a slizu; vodní - po stranách ploutvovité výběžky, mají ulitu - pravotočivé
1) Předožábří
- plášťová dutina před srdcem, hermafrodité, na hřbetní straně mají trvalé víčko
- zavinutec (tygrovaný), ostranka (jaderská - draví plž), tritonka, homolice (dravá, v teplých mořích, jedové žlázy, radula přeměněna v dutý bodec, může být nebezpečná i pro člověka), bahenka živorodá (má víčko)
2) Zadožábří
- plášťová dutina za srdcem, u některých k dýchání slouží výrůstky na hřbetě, hermafroditi
- zej obecný (mořský zajíc, 40 cm velký plž, má výrůstky k dýchání), valovka (potrava kytovců)
3) Plicnatí
- dýchají plicními vaky, někteří se druhotně dostali do vody - chodí se nadechovat, hermafroditi
vodní - 1 pár tykadel, spodnoocí
- plovatka bahenní (plave, špičatá ulita), okružák ploský (plochá ulita), bahnatka malá (mezihostitel motolice jaterní)
suchozemští - 2 páry tykadel, stopkoocí - mají oči na stopkách
- hlemýžď zahradní, pásovky (keřová, ulita žlutá, pruhovaná), suchomilky (drobná plochá ulita s pruhy), jantarka (žlutá drobná ulita), achatina žravá (šnek africký, může mít až 25 cm), slimáci a plzáci (nemají ulitu, zbytek - rudyment schránky)
- plzák - nemají kýl (lišta na hřbetě), dýchací otvor vpravo vpředu, slimák - má kýl, dýchací otvor vzadu

třída: MLŽI
- mořští i suchozemští, mají redukovanou hlavu, dvoudílný plášť, 2 plášťové dutiny, larva mlžů - glochidie - přichytí se na žábry ......
- plášť vylučuje látky vytvářející schránku - 2 lastury, svaly umožňují rozevírání, lastury u sebe drží vaz, svaly a systém zubů; po stranách žábry, přijímají mikroskopickou potravu
- lastura má několik vrstev: vnitřní - perleťová
- vytváření perel - obraný systém - obalování nečistot
- perlotvorka mořská, perlotvorka říční
- slávka jedlá - žijí přirostlé k podkladu lisovými vlákny
- ústřice - nepravidelné schránky
- hřebenatka - "shellka", má "uši"
- zéva obrovská - největší mlž, v indickém a tichém oceánu
skladkovodní:
- škeble rybničná, velevrub malířský, hrachovka

třída: HLAVONOŽCI
- mořští, dravci, tělo na 3 části - hlava, útrobní vak, noha
- chobotnice - 8 chapadel, sépie - 10 chapadel
- schránku mají pouze nejprimitivnější hlavonožci - čtyřžábří, mezi ně patří loděnka hlubinná
- trávicí soustava - radula - slinné žlázy (u některých jedové), v blízkosti řiti se nachází inkoustová žláza, vypouští inkoustovou tekutinu (na obranu při útěku)
- nervová soustava - ganglia v hlavové části splývají, vytváří mozek, má kolem sebe chrupavčitou schránku
- cévní soustava - otevřená, 1 komora + 2 (chobotnice, sépie) nebo 4 (čtyřžábří) síně, mají hemocyanin
- jsou schopni měnit barvu - pokožka má pigmentové buňky, umožňuje měnit barvu
- rozmnožování - gonochoristé, odlišní, 1 chapadlo samečků je hektokotylové rameno, to nabere spermie - spermatofer, rameno přiblíží k samiččině <!>
- sépie obecná - 2 chapadla má jiná
- chobotnice pobřežní
- krakatice obrovská - chapadla se ztenčují, má cca 30 m, žije ve velkých hloubkách, živý se jimi vorvani
- oliheň
čtyřžábří - argonaut pelagický - má schránku; loděnka hlubinná - má pevnější schránku, ve větších hloubkách

Co umožnilo měkkýšům osídlení souše?
- schránka
- tuhé obaly vajíček
- radula
- různé potravní zdroje
- vlastní přizpůsobení tělesné stavby
Pokrokové znaky hlavonožců:
- redukce schránky
- mozek v chrupavčité schránce
- komorové oči
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 sisi sisi | 6. ledna 2011 v 21:59 | Reagovat

ahoj nevíte někdo jak koupit (pořídit) škrkavku teda spíš její vajíčka?

2 petra petra | E-mail | 5. dubna 2011 v 10:13 | Reagovat

Také je scháním a zatím se mi to nepodařilo, tak kdyžtak dám vědět.[1]:

3 Sandokan Sandokan | Web | 10. září 2017 v 19:35 | Reagovat

To je moc zajimave

4 Bart Bart | Web | 23. září 2017 v 20:48 | Reagovat

Muze levak hrat na normalni kytaru?

5 Levak Levak | Web | 28. září 2017 v 10:04 | Reagovat

Kytara!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.