Realismus - literatura 1

7. listopadu 2010 v 9:09 | Monča :) |  ↕ Něco do školy ↕
FRANCIE
-         Kritický realismus vyúsťuje v naturalismus
-         Naturalismus je krajní podoba kritického realismu, která se uplatňuje v literatuře 60-80.let ?? století
-         Východiskem přesvědčení, že základem všeho dění je pouze hmota a člověk je pouze trpným produktem dědičnosti pudů a společenského prostředí, v němž žije
-         Člověk je determinován (=předurčen) prostředím, ve kterém žije
-         Román má být přírodopisným výkladem lidského nitra, jakousi sociologickou monografii
-         Natura = příroda
-         Popis zobrazení bez příkras s důrazem na zápory
-         Uvedli ho bratři Goncourtové, programové prohlášení Emil Zola (vůdce), členem - Guy
de Maupassant
-         Dále se projevil v jiných zemích - u nás na počátku 20. Století
Honoré de BALZAC
-         Pracoval intenzivně¨
-         Špatný ekonom a podnikatel, byl v obležení věřitelů
-         Psal konzumní literaturu
-         "Šagrénová kůže" - autor využívá symbolik, ústředním tématem je oslí kůže, která svému majiteli splní všechna
přání, současně se ale tento talisman zmenšuje
Využívá pohádkových motivů, líčí vzestup i pád ctižádostivého hrdiny
Ve své době velice pozitivně vnímán
Vzestup a pád hrdiny
-         Záměr vytvořit rozsáhlé dílo, které by zachytilo francouzskou společnost napříč všemi vrstvami (všechny lidské typy, situace, nepřeberné množství lidských charakterů, všechna povolání)
-         Život v celém nepřeberném množství
-         Cyklus "Lidské komedie" - 97 románů, zachycuje život ve Francii v době ponapoleonské restaurace až do poloviny 19. Století
Sám je rozdělil do 3 částí - studie mravů, studie filozofické, studie analytické
Mechanické dělení
Romány na sebe navazují
Románoví hrdinové prostupují vždy několika romány - metoda opakujících se postav
Jádrem - "Otec Goriot", "Ztracené iluze", "Lesk a bída kurtizán"
-         "Otec Goriot" - román, v němý autor předvádí smutný osud bohatého francouzského kupce, který umožnil dcerám bezstarostný život, dobře je provdal, ale až na konci života poznal, že je nevychoval dobře, protože se kvůli nim zcela zrujnoval a ony nepřišly ani na jeho pohřeb
Významnou postavou Evžen Rastignac - ctižádostivý mladík, který přijel do Paříže, aby studoval práva
a který by se velmi rád stal členem lepší francouzské společnosti " vývin od citlivého mladíka k člověku, který pozná, že když nemá peníze, nemá nic, a když není ctižádostivý, tak postupně od svého morálního přesvědčení upouští
-         "Ztracené iluze" - studie mravů, 3-dílný román
Zobrazuje mladíka na jeho cestě za úspěchem, jedná se o talentovaného (básník) mladíka
Lucien de Rubemprie odchází do Paříže, kde pozná rub slávy, pozná, že úspěch je závislý na nakladatelích atd. Je postaven před rozhodnutí, zda žít čestně a bez postavení nebo se zaprodat a být úspěšný. Další významnou postavou je David Séchard (vynálezce, muž rozhodný a pevný). Věří, že poctivou prací dosáhne významného postavení. Využije toho zámožný podnikatel a je rád, že si nakonec zachrání život. Další postava - Vautrin = Abbé Herrena.
-         "Lesk a bída kurtizán" - 4-dílný román
spojení finančního světa s pařížským podsvětím, vystupuje zde Rubemprie a Herren
-         "Evženie Grandetová" - tragický příběh promarněného života, líčí nešťastnou lásku 23-leté Evženie, která je despoticky ovládána se svou matkou otcem, který svou ženu utrápil k smrti a Evženii připraví o dědictví po matce. Po otcověé smrti Evženie zdědí majetek, zaplatí strýcovy dluhy a provdá se z rozumu za bohatého předsedu soudu. Zůstává pannou a majetek využívá pouze k dobročinným účelům. Příběh končí smrtí Evženina vypočítavého manžela.
záměrem autora bylo podat studii ideální ženské bytosti (Evženie a její matka), ale čtenáře více zaujala postava Felixe Grandeta jako lakomce dnešní doby, jehož skrblictví se se vzrůstajícím věkem mění v posedlost - promyšlené rozmnožování peněz, vše obětuje - vlastní vystupování (dělá, že koktá, nedoslýchá), svou pověst (porušil dohody), dceřino štěstí, manželčin život. Ničeho se neštítil, využil čehokoli kvůli penězům.
-         "Sestřenice Běta"
Román, jehož hrdinkou je intrikánka poznamená ………………………… , která negativně ovlivňuje osudy, "chudá příbuzná" - neprovdaná, navíc v domě
-         Balzakovou ambicí bylo vidět a pozorovat všechno správně - důkladné popisy postav, prostředí - autor využívá svůj pozorovací talent
-         Zápletka - kombinací jednotlivých ………………. Skloubením tak, aby společně vytvářely úplné drama
Gustav FLAUBERT
-         Hlavní představitel francouzského kritického realismu
-         "Pani Bovaryová" - 1.román, 1857
Román se stal nejvýznamnějším dílem kritického realismu
Román se odehrává v prostředí normanské buržoazie
Podtitul "Mravy francouzského venkova"
V úvodu románu je načrtnuto dětství a mládí Karla Bovarya. Děj se rozvíjí hlavně po svatbě s Emou (ta doufala a očekávala, že prožije lásku o jaké četla v romantických románech, brzy ale prožila deziluzi, stereotyp)
Pocity se nezmění ani po narození dcery. Ema hledá únik a vrhá se do milostného dobrodružství s hrabětem Rudolfem. Nevidí, že je to cynik, který ji využívá. Rudolf ji opouští ve chvíli, kdy je přesvědčena s ním prchnout.
Poté …….. poměr se svým exstudentem Leonem. Zadluží se, dům nakonec propadne exekuci a Ema nevidí jiné východisko - vezme si manželovy léky a otráví se. Brzy umírá i Karel, stále ji miloval.
Román způsobil ve společnosti velký rozruch. Flaubert byl postaven před soud za urážku, ale nakonec obhájce dosáhnul stažení žaloby
Román vycházel nejprve časopisecky.
Autor vypráví příběh z pohledu nestranného pozorovatele, odhalení postav je kruté a nemilosrdné.
Neosobnost je hlavním znakem Flaubertova vypravěčství. Pečlivě propracovává každou větu, nepoužívá přirovnání a metafory, nepřímá pojmenování.
Připomíná až vědecký styl (objektivní), románu nechybí ironie a komika
-         "Salambo" - historický román, dokumentaci pro tento román shromáždil v Tunisku" dějiny starověkého Kartága
Děj se odehrává po 1. Punské válce. Hlavním příběhem je vztah mezi Salambou (dcera nejbohatšího muže Kartága) a vůdcem zbouřenců
-         "Citová výchova" - román psychologicko-společenský, který autor vypráví v er-formě
Silně autobiografické prvky
Děj se odehrává na pozadí revolučních událostí v roce 1848
Hlavní postavou Frederik Morean - představitel generace nových romantiků, která během revoluce ztratili ………..
Není to román jen o revoluci a politice, ale i o lásce
Frederik odchází do Paříže, chce ji dobýt, ale je to slaboch, a tak volná část života proběhne mezi deziluzí, znechucením a sněním " beznadějný vztah paní …………………, přitahován jinými ženami
Styl románu připomíná filmovou techniku
-         "Buvard a Pécuchet" - humoristický příběh, vypráví o dvou ………….. na penzi, kteří se přestěhovali na venkov, aby s nadšením pěstovali vědu a umění " maloměšťanská hloupost a nadutost.
NATURALISMUS
Edmond a Jules Goncourtové
-         Chtěl sblížit román s vědou (zejména historií) - důraz na studii dokumentů
-         "Germie Lacert…….."
Román, v němž autoři vytvořili pronikavou analýzu ojedinělé ženské bytosti, hypersenzitivní se sklony k nymfomanii " detailně zaznamenány duševní stavy a tělo této ženy
Hlavní postavou je služka Germie, která na smrtelné posteli vypráví své paní o společenské zkáze.
Germie musela ve 12-ti letech odejít do Paříže. Byla znásilněna a narodilo se jí mrtvé dítě.
Otrocká láska k synovi mlékařky. Láska ji dovedla až k tomu, že mu trpěla jeho nevěry, platila za něj. Když se stal rukavičkářem, opustil ji. Germie opět upadla do deprese a kdykoliv ji zavolal, ona přiběhla.
Fyzický zchátralá a propadne alkoholismu.
Její příběh je tak hrůzný, že se paní lekne, ale pak ji odpustí.
Předmluva je programovým prohlášením k naturalismu.
Zdůrazněno patologické jednání - pohled na člověka očima lékaře jako na živý organismus, který ………………………., jednání je biologickým a chemickým ………………………, pozornost patologickým jevům (alkoholici, nervové nemocní…), nejnižší společenské vrstvy
Emile ZOLA
-         Hlavní představitel francouzského naturalismu
-         "Tereza …………." - 1867
Předmluva k druhému jednání je další manifest naturalismu, kde Zola klade důraz na determinovanost jedince biologickou jedinečností a sociálním prostředím
-         "Rougon - Ma……….."
Románový cyklus, 27 svazkových cyklů, rodinná kronika
Romány vycházely v letech 1871-1893
…………………………………………..
-         "Zabiják" ?????? doplň ho prosíííííím=)))))
-         "Nana" - 1880
Dcera alkoholiků, v 15-ti letech utekla z domu a stala se prostitutkou
Uměla svést každého muže, zneužívala toho
Onemocněla, dožívala v bídě, neuměla se postarat o vlastní dítě
-         "Experimentální román" - shrnul v něm názory na román
Pojednání obsahuje 7 studií, dovedl zde do extrému svou myšlenku, beletrie (román) by se měl sblížit s vědou
-         Byl i novinářem, politikem
-         "Žaluji!" - veřejný dopis
Dreyfressova aféra - D - francouzský kapitán židovského původu, byl předurčen jako obětní beránek. Byl obviněn ze špionáže - bez příčin
Zola se ho v dopise zastal, nepomohlo to, byl odsouzen na galeje
Nakonec se ukázalo, že špiónem byl syn z francouzské rodiny
U nás - Hilsnerova aféra - žid Hilsner byl obviněn z vraždy mladé křesťanky (potřeba krve) - zastal se ho T. G. Masaryk - díky němu mu byl zmírněn trest na doživotí. Později se přišlo na to, že dívku zabil její bratr řezník.
-         "………… večery" - soubor povídek, zde literárně debutoval Guy de Maupassant
Guy de MAUPASSANT
-         Proslavil se hlavně svými povídkami
-         "Kulička" - vykreslil postavy lidí hlavně z rodné Normandie - rybáři, děvečky…
Všímá si typických vlastností lidí - rysů, gest, …
Za prusko-francouzské války se skupina několika Francouzů přepravuje po obsazeném území dostavníkem do
………….., který je dosud ve francouzských rukou.
Kulička je přezdívkou pro prostitutku Alžbětu Roussetovou, která je mezi cestujícími
Dostavník je zastaven důstojníkem a nesmí jet dál, dokud se mu Kulička nepodvolí. Cestující donutí Kuličku, aby splnila přání. Poté co tak udělá, dočká se pouze urážek a pohrdání.
-         "Lůžko 29" - krásná mladá žena, nakažena nevyléčitelnou pohlavní nemocí se za války stane konkubínou Prusů, neboť na ně chce chorobu přenést. Jako umírající se na nemocničním lůžku setkává se svým bývalým francouzským milencem (důstojník) - on jen stěží překonává odpor k ženě, kterou mu kdysi každý záviděl.
-         "Yvetta" - mladá dívka zjistí, že její matka je kurtizána a snaží se ji přimět k tomu, aby napříště žila jako počestná žena. Setká se ovšem s rozhořčenou reakcí.
-         V povídkách vycházel ze svých vlastních zážitků
-         "Miláček" - nejslavnější román ze zkorumpovaného novinářského prostředí
Hlavní postavou je mladý ambiciózní muž, který touží po společenském vzestupu, a to za každou cenu.
Je intelektuálně průměrný, ale na cestě vzhůru využije svého kouzla pro ženy, stává se velmi úspěšným milencem.
Jedná se o román o proměně v ministra.
Georges Duroya odjede do Paříže dělat kariéru v kavárně potká přítele novináře, který mu dopomůže k místu v deníku, tam začíná dělat kariéru
Rychle pochopí, že jeho příteli pomáhá psát příspěvky jeho žena Madeleine, přesvědčí ji, aby mu pomáhala taky
…………. je nemocný a umírá, Madeleine si bere Georgese
Georges svede ženu svého zaměstnavatele - podíl na finanční machinaci
Vloudí se do srdce Zuzany Walterové - dcery mocného bankéře a vydavatele
Odhalí utajovaný poměr Madeleine s ministrem, kterého to stojí místo, dochází k rozvodu
Žení se s Zuzanou, proniká do vyšší vrstvy společnosti
víru a odešla do Říma
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Verca Verca | Web | 23. září 2017 v 20:19 | Reagovat

Bez kytary to nejde

2 Verca Verca | Web | 28. září 2017 v 9:34 | Reagovat

Fakt?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.