Ruský realismus

7. listopadu 2010 v 9:10 | Monča :) |  ↕ Něco do školy ↕
RUSKO
-         Plně se rozvinul v druhé polovině 19. Století
-         Navazoval na starší literární tradice - Puškin, Gogol
Nikolaj Vasiljevič GOGOL
-         Nejvýznamnější prozaik a dramatik 1 .pol. 19.století
-         Ze začátku tvorba ovlivněna romantismem, vrcholná díla - realismus
-         Na tvorbu měl vliv fakt, že pocházel z Ukrajiny a v letech ………….. vstupuje ………….
-         "Večery na samotě u Dikaňky"
-         "Petrohradské povídky" - povídky inspirované jeho pobytem v Petrohradu
odhalují neradostné stránky skutečnosti
umělci, lidé často živořící a často ponižovaní
lidé často podléhají bludům a iluzím
-         V jeho povídkách často ožívají věci, které se stávají dvojníky svých uživatelů - rozpolcenost svých hrdinů snících své sny
-         "Něrská třída" - malíř sleduje přelud krásné dámy a ve snu s ní prožívá dobrodružství, realita přináší rozčarování a končí hrdinovým šílenstvím.
-         "Nos" - majorovi ožije tato část obličeje. Major stíhá nos ulicemi
-         "Mrtvé duše" - román
Podtitul "Dobrodružství Čičikova"
Román je napsán v pikareskním stylu
Hrdinou je Pavel Ivanovič Čičikov, který se rozhodnul zbohatnout netradičním způsobem. Putuje po venkově a od statkářů chce vykoupit zemřelé nevolníky - zbavil se platby daní za lidi, kteří již nepracují.
Čičikov potřeboval určitý počet nevolníků, potřeboval se prokázat, aby mohl požádat o přidělení půdy v málo osídlených oblastech - půdu by dostal zadarmo
Vytvořil bohatou galerii nejrůznějších lidských typů, kterým přiřazoval charakterizační jména.
Není to zlostná satira - omlouvá Čičikova za hamižnost tím, že ho k tomu dohnala společnost, dívá se na něj jako na oběť
V očích venkovanů je Čičikov jako mimořádná osobnost
Vyprávění se slévá do jednoho proudu, který je prolínán lyrickými pasážemi
Popisuje společenskou realitu carského Ruska, jeho fungování
-         Drama
- především komedie, v jeho komediích je k posměchu střední společenská vrstva - úředníci, obchodníci
-         "Ženitba" - Podkolesin - úředník - hloupý, zbabělý, nerozhodný - Uchází se o obchodníkovu dceru Agátu, s pomocí se zbaví všech ostatních nápadníků, ale nakonec před svatbou uteče oknem
-         "Revizor" - definitivní verze v roce 1842
Kritizuje a zesměšňuje nepoctivost, hloupost a absurdnost rozvětvenost úřednické struktury v Rusku
5 jednání, 24 hodin, jedno místo - dům hejtmana v zapadlém provinčním městečku
Městečko očekává příjezd revizora a místní úředníci chtějí v jeho očích vypadat co nejlépe.
Z Petrohradu přijíždí povaleč a společnost ho považuje za revizora, snaží se ho uplatit, naklonit si ho, bojí se, aby nebyla odhalena jejich podvodná činnost, to, jak hospodaří s obecními prostředky.
Chlestakov využívá hlouposti místních, chtějí ho dokonce oženit.
Napíše telegram, čímž všechno praskne. Stihne ale odjet.
Do městečka přijíždí skutečný revizor

-         V roce 1861 bylo v Rusku zrušeno nevolnictví, přispělo k společenským diskuzím - zaostalost Ruska, srovnání s západoevropskými městy - a) západníci - chtěli přiblížit Rusko - časopis Současník - Nikolaj Alexejevič Někrasov b) slavjanofilové - chtěli obrodit zkaženou Evropu
Nikolaj Alexejevič NĚKRASOV
-         Dva básnické cykly
-         "Kdo žije šťastně na Rusi" - básnický cyklus o 7 vesničanech, která za pomoci kouzelného předmětu hledají šťastného člověka. Poznání ruské vesnice, nelehkého života
-         "Ruské ženy" - osudy žen dekabristů, vyprávění
tom, jak tyto ženy následovaly své muže na Sibiř
Alexanrd Nikolajevič OSTROVSKÝ
-         47 her, na dalších spolupracoval
-         Překládal dramata do ruštiny
-         Hry - historické, společenská dramata, komedie, veršovaná pohádka O Sněhurce
-         "Bouře"- 5-ti aktová tragédie, děj se odehrává v kupecko-měšťanském prostředí v malém provinčním městečku. Kupec Dikoj despoticky ovládá despoticky celé městečko. Svému synovci nechce vyplatit peníze, které mu odkázala babička " vyžene ho z domu. Vdova Kabanová si ve své rodině počíná stejně despoticky. Její syn Tichon je na ní otrocky závislý. Je ženatý s Kateřinou, kterou vdova uráží a ponižuje " Tichon není schopen se jí zastat. Katka nachází pochopení u Borise - zamiluje se do něj a po manželově odjezdu se mu oddá. Tichon se vrátí dřív a ona se vyznává z hříchu. Chce s Borisem uprchnout, chce, aby ji vzal za obchodem na Sibiř - odmítne to, ukáže se, že je slaboch. Katka řeší životní situaci ve vlnách Volhy. Hra upozorňuje na despotické chování v rodině, na bezprávní postavení ženy. Kritizuje to, jak záleží život na majetku.
I an Sergejevič TURGENĚV
-         Pocházel ze šlechtické rodiny, studoval i v Německu, hodně cestoval - př. Francie
-         Evropsky orientovaný demokrat
-         Přibližoval život v Rusku
-         Zasloužil se o popularizaci ruských děl ve Francii
-         "Lovcovy zápisky"
- 25 črt, autor využívá rámcovou kompozici, autor ukazuje situaci na ruském venkově před zrušením nevolnictví
-         "Otcové a děti" - mladý student medicíny Bazarov navštěvuje v létě svého přítele Arkadyje. Bazarov svými názory a pohrdavým chováním šokuje Arkadyjova otce a strýce. A otec později z malicherných důvodů vyzívá Bazarova na souboj, ten však skončí usmířením. Bazarov se seznamuje s mladou vdovou Odincovovou, která jej zaujme svou bezprostředností. Přestože se do sebe zamilují, nemají odvahu ke společnému životu. Arkadyj si bere mladší sestru vdovy - Káťu. Bazarov umírá na tyfus poté, co se nakazil při pitvě.
Dílo představuje kontrastní životní postoje dvou generací. Generační vymezení je dáno nejen věkově, ale především postojem k životu.
Bazarov . typ nihilisty
Ivan Alexandrovič GONČAROV
-         "Oblomov" - nová variace na to, jak promarnit život. Příběh statkáře, který po krátkém působení ………………… žije v Petrohradě v naprosté nečinnosti, žije z výnosů statku.
Hlavní hrdina rezignuje na práci úředníka, celé dny stráví na divanu. Součástí domu je pánovi oddaný sluha. Navštěvují ho bývalí kolegové - karikatury petrohradského úřednictva - snaží se mu rozmluvit styl života. Z jeho stylu života ho vytrhne příjezd přítele. Seznamuje se s půvabnou slečnou a začíná toužit po plnohodnotném životě. Dokonce přemýšlí, že by požádal Olgu o ruku. Zalekne se ale změn a neudělá zase nic. Oblomov se postupně vrací ke starému stylu života. Propadne do letargie a umírá.
Symbol degenerace životních aktivit v důsledku chorobné netečnosti vůči světu - "oblomovština" - nový typ životního postoje, zrodil se z životních podmínek nevolnického Ruska
Lev Nikolajevič TOLSTOJ
-        

Traktáty: "Zpověd", "Co tedy máme dělat", "V čem je má víra"
-         "Co je to umění" - spisek, zdůraznil mravně-výchovné poslání umění a jeho přístupnost k lidu
-         "Dětství", "Chlapectví", "Jinošství"
-         "Vojna a mír" - paralely, pásmová kompozice
4-dílná epopej, román řeka
Zachycuje - bitva u Slavkova 1805, Napoleonův vpád do Ruska 1812, bitva u Borodina, Napoleonovo tažení na Moskvu
Příběh má více než 250 postav
V popředí život ruské aristokracie
Hlavní postavy - Andrej Bolkonskij ( energickým racionální, muž zkoušený osudem, padne ve válce), Pierre Bazarov ( nepraktický, plný plánů, iluzí, v průběhu života dozrává), Nataša Rostovová ( ideál ruské ženy, vývoj můžeme dobře sledovat, mladá šlechtična ovlivněná romantickými romány " po ženu citlivou a bystrou)
Román o bloudění, hledání a nalézání
Autor zachycuje bitvy - popisy nemají obdobu
Kontrasty, autor použil pásmovou kompozici - pásmo míru, války, pásma jsou vnitřně dělena na pásma vnitřních postav, spojení - paralelní situace, obdobné motivy
Chtěl vytvořit co nejširší pohled na ruskou společnost
Rozbil klasickou ……… kompozici
-         "Anna Kareninová" Anna + manžel + Vronský, statkář Levín + Kitty
Fjodor Michaljovič Dostojevský
-         Dětství prožil v chudinské moskevské nemocnici, vystudoval vojenské technické učiliště v Petrohradě
-         Patřil mezi členy kroužku utopického socialisty Michalja Vasiljeviče Petrasevského
-         "plán rolnické revoluce
-         Roku 1848 byl odhalen, odsouzen k smrti, ovšem bezprostředně před popravou jim oznámili, že je trest změněn " vyhnán na Sibiř
-         Fyzicky a psychicky poznamenaný, trpěl epilepsií
-         "Chudí lidé"
-         "Dvojník"
-         "Zápisky z mrtvého domu" . ovlivněny pobytem ve vězení, dokumentární próza, kde zaznamenal prožitky ze sibiřské káznice, vytvořil řadu psychologických studií spoluvězňů)
-         "Zápisky z podzemí"- umělecky významná próza otevřela problematiku podzemí - lidé žijící ilegálně. Hlavní postavo je úředníček, který je ostatními ponižován, soucit najde u prostitutky Lízy, neváží si toho, Líze oplácí její přízeň zlem. "Podzemí" je metaforou společenského "suterénu", ale také (především) metaforou temných zákoutí vnitřního světa lidského jedince " snaží se zachytit to, co se odehrává v našem podvědomí.
Obdivován za schopnost proniknout do lidské psychiky.
-         "Zločin a trest" - základní dílo kriticko-realistické literatury, 6 částí + epilog
Hlavním hrdinou je chudý petrohradský student Rodion Roskolnikov, rozhodl se zlepšit si postavení tím, že zabije starou lichvářku a její sestru. Zahladí všechny stopy, dokonalý plán, racionální zdůvodnění zločinu, policie ho neodhalí. Pomocí Marmekidova se seznámí se Soňou, trpí výčitkami svědomí, svěřuje se jí a ona mu radí, ať se přizná. Je odsouzen na Sibiř.
Dramatické napětí je v psychologickém a mravním dramatu hlavního hrdiny
Monology
4 roviny - psychologická, mystická (pojednání o Bohu, existenci), mravní, reálný příběh
Titanismus
Kritika individualismu
-         "Idiot" - kníže Lev Myškin, kupec Rogožin + Nataša, Agafia
-         "Běsi" - námět čerpá ze soudního procesu s teroristou
-         "Bratři Karamazovi" - román líčí osudy statkáře Karamazova a jeho 4 synů - Ivana (hrdý, připomíná Raskolnikova, ateista), Dmitrije ( impulzivní, citově labilní ), Aljoši ( nevinný, oddaný náboženským myšlenkám ) a Smerďakova ( nemanželský syn, slouží rodině )
Otec je zabit, obviněn je Dmitrij. Trest přijímá i přesto, že nic neudělal. Otce zabil Smerďakov inspirovaný Ivanovým ateismem. Smerďakov spáchá sebevraždu.
Román v románě - "Legenda o Velikém intrikánovi v Seville" - ostrá kritika křesťanství
Lidé nejsou schopni převzít zodpovědnost za svůj život, nechají se ovládat těmi, co jim dají chléb
-         Rozporuplná osobnost, na jedné straně obdivován, na druhé litován, spojnice mezi realismem a modernou - ovlivnil ji tím, jak popisoval psychické stavy člověka
-         Zakladatel moderní psychologické prózy
Anton Pavlovič ČECHOV
-         Drobné humoristické prózy
-         Proslulé dramatické hry
-         Z rodiny obchodníka
-         Gymnázium, medicína
-         Napsal kolem 600 humoristických příběhů7příběhy o ubohosti ruského úředníka, představitel státní moci
-         O ztrátě důstojnosti, zbabělá pokora před hodností
-         "Důstojníkova smrt"
-         "Chameleon"
-         "Vaňka" - venkovský sirotek. V době Vánoc píše dědečkovi, stěžuje si na nevlídné zacházení - hlad. Vzpomíná na život na vsi. Dopis vloží do ……………. obálky, opatří ho adresou a hodí do poštovní schránky.
-         "Dáma s psíčkem" - psychologický příběh, novela. Příběh o záletném muži, který pokládá ženy za nižší rasu a nešťastně provdané mladé ženě, která se se svým mužem vnitřně rozešla. Setkají se " hluboký citový vztah. Ani po návratu do Moskvy na n nezapomíná, navštěvuje ji a vztah se
-         Mistr povídky
-         Na malém prostoru byl schopen podat přesnou psychologickou charakteristiku postav " vzor pro další generace
-         Dramatická tvorba - začínal komickými aktovkami
-         "Námluvy", "Medvěd"
-         Poslední roky života vytvořil dramatická díla, která se stala mezníkem
-         "Racek" - tragicky laděna komedie, soustřeďuje se na život umělců
-         "Strýček Váňa" - problematika hledání smyslu života. Váňa hospodaří se Soňou na statku profesora - lidé, kteří se zřekli vlastních ambicí, vždy ve všem profesora slepě podporovali. Při jedné návštěvě zjišťují, že se upnuli k nepravé osobě.
-         "Tři sestry"- konfrontuje slabé hrdiny s těmi, kteří nesní, ale konají. Tři sestry neustále sní o svém životě v Moskvě. Praktická švagrová Natálie mezitím ovládne celý dům, který býval útočištěm pro všechny
-         "Višňový sad" - tragicky laděná komedie. Obraz ruského patriarchálního světa - zánik. Dramata spojuje téma neuskutečnitelného snu. Čechov ukázal, že velká dramata probíhají ve všední dny. Je zakladatelem impresionistického dramatu.
Hlavní hrdinkou je aristokratka Raněvská- sentimentální, rozhazovačná a nepřizpůsobivá žena, která se vrací s dcerou Aňou z Paříže do rodného sídla, zde hospodaří nevlastní dcera Varja. Raněvská nemá prostředky na život v cizině a její panství je před krachem. Odmítá prodat višňový sad zájemcům o výstavbu letních bytů. Lpí na višňovém sadu. V dražbě koupí panství Lopachin - Varjin nápadník, potomek nevolníka, představitel nastupující majetkové vrstvy, jíž je minulost lhostejná. Nechá vykácet sad.
Dům je uzavřen, na jaře má být demolován. V domě je uzavřen nemocný sluha Firsk, o němž se všichni domnívají, že je v nemocnici. Na konci hry - kácení sadu.
Lyrické drama s řadou reflexí. Prostoupené symbolikou postav, vztahů a prostředí. Raněvská symbolizuje starý aristokratský svět, pasivní přístup k životu, který musí ustoupit novému. Lopachin - aktivní svět, činorodý občan
POLSKO
-         Poměrně příznivé období
-         Polští spisovatelé vyhledávali látky v minulosti, aktualizovali je
Henryk SIENKIEWICZ
-         "Gua ………………………"
- Nobelova cena
-         Trojice románů, volně na sebe navazující - "Ohněm a mečem", "Potopa", "Pan Wolodyjowski"
-         Romány čtenářsky velmi oblíbené
-         Vytýkají - patriotizmus

SEVERSKÉ ZEMĚ
Henrik IBSEN
-         Norský dramatik
-         Tvorba ovlivněna - realismem, symbolismem, dětstvím - vyrůstal v bizardním rodinném prostředí - otec byl zlomený a zkrachovalý, věčně nabroušený - ztvárnil ho ve hře "Divoká kachna" v postavě Ekdala, matka chtěla být herečkou - neúspěch, hrála si
-         V 15-ti odešel, začal psát básně, dramata
-         Cestoval - Itálie, Německo
-         Většinu děl napsal v cizině
-         "Per Gynt" - titánské drama, rozpory v norské národní povaze
-         V poslední třetině 19.st. - dramata ze současnosti
-         Dodržoval trojí jednotu
-         Postavy mluví v próze
-         Konflikty mezi postavami i vnitřní rozpory postav kví v minulosti a autor je postupně odkrývá " ibsenova retrospektivní technika
-         Psal především společensko-analytické hry
-         "Nora" - 3 jednání, základní téma - rovnocennost partnerů. Nora Helnerová žije celkem spokojeně s mužem a třemi dětmi. Manžel ji zahrnuje pozornostmi. Objeví se advokát a začne Noru vydírat, protože zfalšovala podpis na dlužním úpise - ukazuje se, že si Nora půjčila peníze, aby mohla manželovi zaplatit ozdravnou cestu do Itálie. Manžel se dozvídá pravdu, bojí se o pověst. Na advokáta působí Nořina …….. Nora si na základě konfliktu uvědomuje, že ji manžel považoval pouze za loutku - nechce takto žít, opouští rodinu.
-         "Divoká kachna"
August STRINBERG
-         Švédsko
-         Rodiče - obchodník a služka
-         Studoval lékařství, pobýval v cizině
-         Povahový neklid, byl 3x ženatý
-         "Červený pokoj" - život Stockholmské společnosti, kritičce duševní prázdnosti
-         "Syn služky" - autobiografie
-         Divadelní hry - emoce, vášně
-         Považován za předchůdce expresionismu a absurdního dramatu
-         Psal vynikající psychologická dramata - př. "Tanec smrti" - o vztahu muže a ženy žijících v izolaci od ostatního světa na malém ostrově.
Psal také historická dramata - př. "Královna Kristina" - dcera Gustava Adolfa, nejvzdělanější žena v Evropě, vzdala
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Pivko Pivko | Web | 10. září 2017 v 19:14 | Reagovat

Doporucte mi nejake kytarove lekce

2 Jackeline Jackeline | Web | 28. září 2017 v 9:34 | Reagovat

Jaka je nejlepsi skola kytary

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.